Thông báo

1. Hạn chế thành viên spam đăng ký 1 lần rồi bỏ nick BQT sẽ kiểm duyệt trước khi chấp nhận nick khi tham forum

2. Tất cả thành viên mới khi đăng ký tham gia forum trong vòng 30 ngày phải có tương tác - Nếu không có bài viết sẽ xóa nick mà không báo trước

Thành viên đã đăng ký

Dưới đây là danh sách tất cả thành viên đăng ký tại Cộng đồng GSM Vietnam.

 1. 097818138

  Thành viên mới
  , Nam
  Bài viết:
  0
  Thích đã nhận:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 2. 2111002640

  Thành viên mới
  , 26
  Bài viết:
  2
  Thích đã nhận:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 3. 67 Cafe Racer

  Nam, 30
  Bài viết:
  7
  Thích đã nhận:
  8
  Điểm thành tích:
  3
 4. ajemca

  Nam, 17
  Bài viết:
  29
  Thích đã nhận:
  70
  Điểm thành tích:
  13
 5. Ajmal923

  Thành viên mới
  , Nam
  Bài viết:
  1
  Thích đã nhận:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 6. AkhtarAliJatt

  Thành viên mới
  , Nam
  Bài viết:
  0
  Thích đã nhận:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 7. alomobile1

  Thành viên mới
  , Nam
  Bài viết:
  1
  Thích đã nhận:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 8. aloxo

  Member VIP
  , Nam
  Bài viết:
  78
  Thích đã nhận:
  10
  Điểm thành tích:
  8
 9. anglosyah

  Thành viên mới
  , Nam
  Bài viết:
  1
  Thích đã nhận:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 10. Anhbao

  Thành viên mới
  , Nam
  Bài viết:
  0
  Thích đã nhận:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 11. anhchangan

  Thành viên mới
  , Nam
  Bài viết:
  0
  Thích đã nhận:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 12. anhduc789

  Thành viên mới
  , Nam
  Bài viết:
  4
  Thích đã nhận:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 13. anhluong88

  Thành viên mới
  , Nam
  Bài viết:
  1
  Thích đã nhận:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 14. anhthien

  Thành viên mới
  , Nữ
  Bài viết:
  1
  Thích đã nhận:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 15. Anhtu892000

  Thành viên mới
  , Nam
  Bài viết:
  1
  Thích đã nhận:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 16. Anhtuan

  Thành viên mới
  , Nam
  Bài viết:
  0
  Thích đã nhận:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 17. anpha72000

  Thành viên mới
  Bài viết:
  1
  Thích đã nhận:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 18. ApexlHeent

  Thành viên mới
  Bài viết:
  0
  Thích đã nhận:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 19. asangdtdd

  Thành viên mới
  , Nam
  Bài viết:
  1
  Thích đã nhận:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 20. atcha

  Thành viên mới
  , Nam
  Bài viết:
  1
  Thích đã nhận:
  0
  Điểm thành tích:
  1
Thông báo

1. Hạn chế thành viên spam đăng ký 1 lần rồi bỏ nick BQT sẽ kiểm duyệt trước khi chấp nhận nick khi tham forum

2. Tất cả thành viên mới khi đăng ký tham gia forum trong vòng 30 ngày phải có tương tác - Nếu không có bài viết sẽ xóa nick mà không báo trước