Tìm nhanh Forum - tại đây !!

↑ ↓
Welcome

+ Chào mừng bạn đến với diễn đàn thông tin dịch vụ Việt Nam

+ Chúng tôi có tất cả các dịch vụ Online từ xa qua Teamview - Active box , Dongle , Rom Test chuẩn cứu máy - Và thông tin giải pháp phần mềm miễn phí

FPT S68 xóa xác minh tài khoản Google thành công.

Thảo luận trong 'FPT' bắt đầu bởi Tuan Pham, 23/10/18.

 1. Tuan Pham

  Tuan Pham
  Chuyên Doanh

  - FPT S68 xóa xác minh tài khoản Google thành công qua Teamviewer.
  - FPT S68 reset frp, bypass acc google done via Teamviewer.

  Mã:
  Phone found! [ 23 ]
  Port Opened
  Sync...
  InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
  Sync...
  Sending FDL
  [Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds - remove cable
  FDL Ready!
  Boot Ver : SC983x eMMC Loader v5.0 Infinity
  Sending FLASH FDL
  FLASH FDL Ready!
  Boot Ok!
  fpt s68 xóa tài khoản
  FlashMode Set : Ok!
  Checking Structure ...
  Detected eMMC Flash , Structure detect Ok!
  eMMC phone detected! Will use 'Safe Format' mode!
  Mount : /data
  Size : 0x0000000137CF7000
  State : 0x0001
  Mount : /cache
  Size : 0x0000000009600000
  State : 0x0001
  Prepare Ok! Format Ok!
  Don't touch phone, until it fully bootup to "Welcome Screen"!
  Android 5.x/6.x : Reset FRP Lock
  Reset Ok!
  Done!
  [​IMG]
   

trang này