Tìm nhanh Forum - tại đây !!

↑ ↓
Welcome

+ Chào mừng bạn đến với diễn đàn thông tin dịch vụ Việt Nam

+ Chúng tôi có tất cả các dịch vụ Online từ xa qua Teamview - Active box , Dongle , Rom Test chuẩn cứu máy - Và thông tin giải pháp phần mềm miễn phí

FPT X15 xóa FRP Online ok

Thảo luận trong 'FPT' bắt đầu bởi MT mobile, 18/11/19.

 1. MT mobile

  MT mobile
  Chuyên Doanh

  Platform: FPT
  Selected model: X15
  Please, power phone OFF and connect USB cable.
  Searching for a phone. Please wait...
  Found phone on COM141
  Port name: MediaTek PreLoader USB VCOM_V1632 (Android) (COM141)
  Detecting Chip Version...
  HW Chip: MT6580: 6580.0000
  HW Version: 8A00.CA00.0000.0000
  Connecting...
  Brom Version: FF
  BootLoader Version: 01
  Searching Download Agent...
  Selected DA: MTK_AllInOne_DA_v3.3001.2018-11-07.23:57_458956, n.11
  Sending Download Agent...
  DA sent successfully
  Initializing DA...
  Synchronizing with DA...
  NAND Flash: not installed
  eMMC Flash: .15010051.3732534D.42009887.C45B42C9
  eMMC Flash: Samsung: Q72SMB
  DA ver: 4.2.9C
  Initializing Memory Flash..
  Initialization successfully completed
  Sending loaders...
  Loader send successfuly.
  Reading Flash Info...
  EMMC rpmb size: 0 Mb
  EMMC boot1 size: 4 Mb
  EMMC boot2 size: 4 Mb
  EMMC gp1 size: 0 Mb
  EMMC gp2 size: 0 Mb
  EMMC gp3 size: 0 Mb
  EMMC gp4 size: 0 Mb
  EMMC user area size: 7456 Mb
  Internal RAM size: 128 Kb
  External RAM size: 1024 Mb
  Reading partition...
  Reading info...
  Brand: FPT
  Model: FPT_X15
  Device: FPT_X15
  Android version: 8.1.0
  Display ID: 8009Y_480x960_B1B8_20181218
  Searching for signatures...
  Resetting FRP lock..
  FRP lock is successfully reseted!
  Backup saved as FPT_FPT_X15_18-11-2019_15-35-16.dump file
   
 2. MT mobile

  MT mobile
  Chuyên Doanh

  [auto]Action: Reset FRP
  Reinsert phone battery.
  Battery must be charged.
  Phone must be off with battery inside.
  Please insert USB cable now...
  Detected : MediaTek PreLoader USB VCOM_V1632 (Android) (COM25)
  Boot mode: Preloader
  BBCHIP: 6580 0 ca00
  Using Algo 1.
  Phone detected...Please wait
  Sending DA agent, please wait...
  ----------------------------------------------------
  BaseBand CPU :MT6580
  BaseBand CPU Secure Version : FF
  BaseBand CPU Bootloader Version : 01
  ----------------------------------------------------
  INT RAM: 128 KB SDRAM
  EXT RAM: 1 GB DRAM
  ----------------------------------------------------
  EMMC: (58Gb+8192Mb) SAMSUNG 0x513732534d42
  EMMC FW VERSION: 00:00:00:00:00:00:00:00
  EMMC CID: 150100513732534D42 : 00000000000000
  EMMC UA SIZE: 0x1d2000000
  BOOT STYLE: EMMC BOOT
  FULL LENGTH: 0x1d2880000 [7.290 GB]
  Checking data, wait...

  Writing FRP, wait...
  FRP Reset Done.
  Wait untill phone will start charging.
  [0]All done.
   

trang này