Welcome

+ Chào mừng bạn đến với diễn đàn thông tin dịch vụ Việt Nam

+ Chúng tôi có tất cả các dịch vụ Online từ xa qua Teamview - Active box , Dongle , Rom Test chuẩn cứu máy - Và thông tin giải pháp phần mềm miễn phí

Nokia 105 RM-1134 xóa mật khẩu Online ok

Thảo luận trong 'NOKIA' bắt đầu bởi MT mobile, 9/11/19.

↑ ↓
 1. MT mobile

  MT mobile
  Chuyên Doanh

  Tham gia:
  10/3/18
  Bài viết:
  1,017
  Lượt like:
  68
  1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 10 seconds after
  2. Insert USB cable in phone
  Waiting for device connection ...

  PTFN : MediaTek USB Port_V1632 (COM4)
  MODE : NOKIA USB SERIAL
  PORT : 4
  BROM : Init BROM
  BROM init passed!
  CHIP : MT6261 , SBID : 0xCB01 , HWVR : 0x8000 , SWVR : 0x0001
  BROM : SECCFG : 0x00000007
  BROM : NOKIA USB SERIAL
  BROM : 0x05 BL : 0x00
  BROM : MEID : CA4C05C9C7DADE1934D6271338C14403
  BROM : Run BootLoader ...
  BOOT : Run BL ver. 01
  BOOT : 0x05 BL : 0x01
  BOOT : WD : 0005
  BOOT : RTC : Setup ...
  BOOT : RTC : 000E
  BOOT : PRJ : LAGOS61D.10.01.11.p2
  BOOT : SWR : 10.01.11
  AGENT : Look for suitable BootChain in DA ...
  AGENT : DEFAULT AUTO
  AGENT : Found MT6261
  AGENT : LAGOS61D.10.01.11.p2
  BOOT : Sending 1st DA ...
  BOOT : DA sent
  BOOT : Transfer control to DA ...
  DA : Sync Passed!
  DA : Authentification pass!
  DA : Agent : v03.02 on BBID : 0x8E

  NOR: 00C8 : 0060 : 0016 : 0000
  NOR: [GigaDevice] GD25LQ32
  NOR:
  TSIZE : 0x00400000 [ 4.00 MB ]
  PSIZE : 0x00400000 [ 4.00 MB ]
  STYPE : 0x00000000
  FLOTP : DA_NOR_OTP_EXIST

  STATUS : OK
  BSTYLE : SF_FLASH_BOOT

  Boot done!

  FFS Info exists in MAUI : 0x00368000 : 0x00090000
  FFS Format ...
  FFS Format Ok!

  Done!
  Elapsed: 00:00:36

  [​IMG]
   

trang này