Google search Tìm nhanh tại đây !

↑ ↓

Nokia 7 Plus TA-1046 Unbrick | Nokia 7 Plus TA-1046 FRP Done

Thảo luận trong 'CÁC DÒNG MÁY KHÁC' bắt đầu bởi kithuatmobile, 14/5/19.

 1. kithuatmobile

  kithuatmobile
  Thành viên tích cực

  Tham gia:
  29/8/18
  Bài viết:
  401
  Thích đã nhận:
  10
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Unlock - Xóa FRP - Repair IMEI Online
  Địa phương:
  Hải Dương
  :
  Nokia 7 Plus TA-1046 Unbrick | Nokia 7 Plus TA-1046 FRP
  Nokia 7 Plus TA-1046 Treo Download,Unbrick Thành Công
  Nokia 7 Plus TA-1046 Khóa Xác Minh Tài Khoản Gmail,Xóa FRP Done


  Mã:
  @thanhnamPDAviet
  SELECT FIRMWARE PACKAGE
  Will flash : B2N-351F-0-00WW.NBx
  PLEASE CONNECT POWERED OFF PHONE
  PHONE "B2NGAA8870701519" CONNECTED
  Project : B2N1
  model : B2A
  sub_model : none
  software version : B2N-351F-0-00WW-B04
  SW model : 00WW
  build number : B04
  hardware version : 5.0
  RF band id : G_850_900_1800_1900^W_1_2_5_8^L_1_3_5_7_8_20_28_
  secure : yes
  Bootloader type : service
  Download size : 00000384 mB
  Security version : 0004
  Project : B2N1
  UID : 7CE2E232EC54F9ABA771ED3B8C182876DD627D47
  Waiting for calculation process ...
  RESPONSE: "SUCCESS" [256]
  SERVICE AUTH PASSED
  Perform auth routine
  Flash "B2N-0-3490-gpt_both0.bin" to "partition"
  Skip flashing "B2N-0-3490-xbl_service.elf"
  Skip flashing "B2N-0-3490-xbl_service.elf"
  Skip flashing "B2N-0-3490-abl_service.elf"
  Skip flashing "B2N-0-3490-abl_service.elf"
  Flash "B2N-0-3490-tz.mbn" to "tz_a"
  Flash "B2N-0-3490-rpm.mbn" to "rpm_a"
  Flash "B2N-0-3490-hwcfg.img" to "hwcfg"
  Flash "B2N-0-3490-hyp.mbn" to "hyp_a"
  Flash "B2N-0-3490-pmic.elf" to "pmic_a"
  Flash "B2N-0-3490-keymaster64.mbn" to "keymaster_a"
  Flash "B2N-0-3490-cmnlib.mbn" to "cmnlib_a"
  Flash "B2N-0-3490-cmnlib64.mbn" to "cmnlib64_a"
  Flash "B2N-0-3490-dspso.bin" to "dsp_a"
  Flash "B2N-0-3490-devcfg.mbn" to "devcfg_a"
  Flash "B2N-0-3490-sec.dat" to "sec"
  Flash "B2N-0-3490-mdtpsecapp.mbn" to "mdtpsecapp_a"
  Flash "B2N-0-3490-storsec.mbn" to "storsec"
  Flash "systeminfo.img" to "systeminfo_a"
  Perform fastboot command "reboot-bootloader"
  PHONE "B2NGAA8870701519" REMOVED
  PHONE "B2NGAA8870701519" CONNECTED
  Perform auth routine
  Security version : 0004
  Project : B2N1
  UID : 7CE2E232EC54F9ABA771ED3B8C182876DD627D47
  Waiting for calculation process ...
  RESPONSE: "SUCCESS" [256]
  SERVICE AUTH PASSED
  Flash "B2N-3-3490-NON-HLOS.bin" to "modem_a"
  Flash "B2N-0-3490-mdtp.img" to "mdtp_a"
  Flash "B2N-0-3490-00WW-boot.img" to "boot_a"
  Erase "boot_b"
  Flash "B2N-0-3490-00WW-system.img" to "system_a"
  Flash "B2N-0-3490-00WW-system_other.img" to "system_b"
  Flash "B2N-0-3490-BTFM.bin" to "bluetooth_a"
  Flash "B2N-0-3490-persist.img" to "persist"
  Erase "userdata"
  Flash "B2N-00WW-001-sutinfo.img" to "sutinfo"
  Flash "B2N-0-3490-NV-default.mbn" to "nvdef_a"
  Flash "C1N-0-0020-0001-hidden.img.ext4" to "hidden_a"
  Flash "B2N-00WW-015-cda.img" to "cda_a"
  Erase "ssd"
  Erase "misc"
  Erase "sti"
  Flash "B2N-00WW-015-splash.img" to "splash_a"
  Flash "B2N-00WW-015-multi-splash.img" to "splash2"
  Erase "ddr"
  Flash "B2N-0-3490-00WW-vendor.img" to "vendor_a"
  Flash "B2N-0-3490-xbl.elf" to "xbl_a"
  Flash "B2N-0-3490-xbl.elf" to "xbl_b"
  Flash "B2N-0-3490-abl.elf" to "abl_a"
  Flash "B2N-0-3490-abl.elf" to "abl_b"
  Perform fastboot command "oem set_active _a"
  Perform fastboot command "oem enable-charger-screen"
  Flash "B2N-0-0000-0001-logfs_ufs_8mb.bin" to "logfs"
  FINISHED
  Elapsed: 458 secs.
  SERVER CREDITS LEFT/USED: 700/300
  Elapsed: 0 secs.
  SERVER CREDITS LEFT/USED: 700/300
  Elapsed: 0 secs.
  PLEASE CONNECT POWERED OFF PHONE
  PHONE "B2NGAA8870701519" CONNECTED
  Project : B2N1
  model : B2A
  sub_model : none
  software version : B2N-351F-0-00WW-B04
  SW model : 00WW
  build number : B04
  hardware version : 5.0
  RF band id : G_850_900_1800_1900^W_1_2_5_8^L_1_3_5_7_8_20_28_
  secure : yes
  Bootloader type : commercial
  Download size : 00000384 mB
  Security version : 0004
  Challenge : 55719CD1F11C9EB0FEDEEA73D50BFB0D298444C5
  Waiting for calculation process ...
  RESPONSE: "SUCCESS" [256]
  BOOTLOADER AUTH PASSED
  Flash "B2N-0-3050-xbl_service.zip" to "xbl_a"
  Flash "B2N-0-3050-abl_service.zip" to "abl_a"
  Flash "B2N-0-3050-xbl_service.zip" to "xbl_b"
  Flash "B2N-0-3050-abl_service.zip" to "abl_b"
  PHONE "B2NGAA8870701519" REMOVED
  PHONE "B2NGAA8870701519" CONNECTED
  Security version : 0004
  Project : B2N
  UID : 7CE2E232EC54F9ABA771ED3B8C182876DD627D47
  Waiting for calculation process ...
  RESPONSE: "SUCCESS" [256]
  SERVICE AUTH PASSED
  Flash "B2N-0-3050-xbl.elf" to "xbl_a"
  Flash "B2N-0-3050-abl.elf" to "abl_a"
  FRP partition erased
  Elapsed: 8 secs.
  [​IMG]

  [​IMG]
   

trang này