Tìm nhanh Forum - tại đây !!

↑ ↓
Welcome

+ Chào mừng bạn đến với diễn đàn thông tin dịch vụ Việt Nam

+ Chúng tôi có tất cả các dịch vụ Online từ xa qua Teamview - Active box , Dongle , Rom Test chuẩn cứu máy - Và thông tin giải pháp phần mềm miễn phí

Nokia 8 NB1 xóa FRP Online ok

Thảo luận trong 'NOKIA' bắt đầu bởi MT mobile, 20/12/19.

 1. MT mobile

  MT mobile
  Chuyên Doanh

  PLEASE CONNECT POWERED OFF PHONE
  PHONE "NB1GAD1792900106" CONNECTED
  Project : NB11
  Security version : 0004
  model : NB1
  sub_model : none
  software version : NB1-515G-0-00WW-B03
  SW model : 00WW
  build number : B03
  hardware version : 3.1
  RF band id : G_850_900_1800_1900^W_1_2_4_5_8^L_1_2_3_4_5_7_8_
  secure : yes
  Bootloader type : commercial
  Download size : 00000512 mB
  Security version : 0004
  Challenge : 87469E6E8B4BB44076C5D6C871213649D8654BBB
  Waiting for calculation process ...
  RESPONSE: "SUCCESS" [256]
  BOOTLOADER AUTH PASSED
  Flash "NB1-0-484E-00WW-abl_service.zip" to "abl_a"
  Flash "NB1-0-484E-xbl_service.zip" to "xbl_a"
  Flash "NB1-0-484E-00WW-abl_service.zip" to "abl_b"
  Flash "NB1-0-484E-xbl_service.zip" to "xbl_b"
  PHONE "NB1GAD1792900106" REMOVED
  PHONE "NB1GAD1792900106" CONNECTED
  Security version : 0004
  Project : NB1
  UID : 9AB23A4F95B1AEC2CCF3C9FC9FC561FAB0D54DB4
  Waiting for calculation process ...
  RESPONSE: "SUCCESS" [256]
  SERVICE AUTH PASSED
  Flash "NB1-0-484E-00WW-abl.elf" to "abl_a"
  Flash "NB1-0-484E-xbl.elf" to "xbl_a"
  FRP partition erased
  Elapsed: 11 secs.
   

trang này