Tìm nhanh Forum - tại đây !!

↑ ↓
Welcome

+ Chào mừng bạn đến với diễn đàn thông tin dịch vụ Việt Nam

+ Chúng tôi có tất cả các dịch vụ Online từ xa qua Teamview - Active box , Dongle , Rom Test chuẩn cứu máy - Và thông tin giải pháp phần mềm miễn phí

Thông tin xóa mã bảo vệ Nokia 3.1 TA-1063

Thảo luận trong 'NOKIA' bắt đầu bởi Tuanlte, 11/3/20.

 1. Tuanlte

  Tuanlte Support firmware

  Mã:
  Platform: NOKIA
  Selected model: TA-1063
  Please, power phone OFF, press and hold "Vol-" button and connect USB cable.
  Searching for a phone. Please wait...
  Found phone on COM7
  Port name: MediaTek USB Port_V1632 (COM7)
  Detecting Chip Version...
  HW Chip: MT6755: 0326.0000
  HW Version: 8A00.CB00.0001.0000
  HW Chip: MT6750: 00001C46
  Connecting...
  Brom Version: 05
  BootLoader Version: FE
  Sending auth...
  Searching Download Agent...
  Selected DA: MTK_AllInOne_DA_v3.3001.2017-12-29.16:29_398885, n.14
  Sending Download Agent...
  DA sent successfully
  Initializing DA...
  Synchronizing with DA...
  Mobile Status: SYNC
  DA ver: 2099.3.3
  Mobile Status: brom
  Sending BootLoader Info...
  Initializing Memory Flash..
  Initialization successfully completed
  Sending loaders...
  Mobile Status: SYNC
  Reading Flash Info...
  EMMC rpmb size: 4 Mb
  EMMC boot1 size: 4 Mb
  EMMC boot2 size: 4 Mb
  EMMC gp1 size: 0 Mb
  EMMC gp2 size: 0 Mb
  EMMC gp3 size: 0 Mb
  EMMC gp4 size: 0 Mb
  EMMC user area size: 14910 Mb
  eMMC Flash: .15010051.4536334D.4203DB85.D30555C3
  eMMC Flash: Samsung: QE63MB
  Internal RAM size: 256 Kb
  External RAM size: 2048 Mb
  Reading partition...
  Reading info...
  Brand: FIH_GSI
  Model: GSI-00WW
  Device: ES2_sprout
  Android version: 9
  Display ID: 00WW_3_25F
  Factory Reset...
  Formatting User Data section
  Factory Reset is successfully performed!
  Backup saved as FIH_GSI_GSI-00WW_11-03-2020_14-52-38.dump file
  Performed by 1.8.6.0 Software version.
  
  
   

trang này