Tìm nhanh Forum - tại đây !!

↑ ↓
Welcome

+ Chào mừng bạn đến với diễn đàn thông tin dịch vụ Việt Nam

+ Chúng tôi có tất cả các dịch vụ Online từ xa qua Teamview - Active box , Dongle , Rom Test chuẩn cứu máy - Và thông tin giải pháp phần mềm miễn phí

MOBELL S51 FRP | Tài Khoản Gmail

Thảo luận trong 'MOBELL' bắt đầu bởi kithuatmobile, 1/12/19.

 1. kithuatmobile

  kithuatmobile
  Chuyên Doanh

  MOBELL S51 FRP | Tài Khoản Gmail


  MOBELL S51 Khóa Xác Minh Tài Khoản Gmail,Mở Khóa Gmail Thành Công
  MOBELL S51 Remove FRP By Octopus FRP
  MOBELL S51 Xóa Tài Khoản Gmail Qua Teamviewer

  Mã:
  @thanhnamPDAviet
  Platform: MOBELL
  Selected model: S51
  Please, reconnect battery, press and hold "Vol+" or "Vol-" button and connect USB cable.
  Searching for a phone. Please wait...
  No diagnostic ports found!
  Operation was failed!
  Performed by 1.8.2.0 Software version.
  
  Platform: MOBELL
  Selected model: S51
  Please, reconnect battery, press and hold "Vol+" or "Vol-" button and connect USB cable.
  Searching for a phone. Please wait...
  Found phone on COM70
  Connecting...
  Mobile Status: SPRD3
  Sending preloader...
  Mobile Status: Spreadtrum Boot Block version 1.1
  Sending mainloader...
  Reading info...
  Brand: Mobell
  Model: S51
  Device: S51
  Android version: 8.1.0
  Display ID: M-S51-180905-12
  Searching for signatures...
  Resetting FRP lock..
  FRP lock is successfully reseted!
  Backup saved as Mobell_S51_29-11-2019_15-05-29.dump file
  Link ẩn vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký
   

trang này