Tìm nhanh Forum - tại đây !!

↑ ↓
Welcome

+ Chào mừng bạn đến với diễn đàn thông tin dịch vụ Việt Nam

+ Chúng tôi có tất cả các dịch vụ Online từ xa qua Teamview - Active box , Dongle , Rom Test chuẩn cứu máy - Và thông tin giải pháp phần mềm miễn phí

Mobell Tab 7S Remove Lock Screen & FRP

Thảo luận trong 'MOBELL' bắt đầu bởi kithuatmobile, 15/10/19.

 1. kithuatmobile

  kithuatmobile
  Chuyên Doanh

  Mobell Tab 7S Remove Lock Screen & FRP

  Mobell Tab 7S Khóa Mã Bảo Vệ & Gmail,Mở Khóa Thành Công
  Mobell Tab 7S Remove Lock Screen | FRP By CM2
  Mobell Tab 7S Remove Lock Screen - FRP Via Teamviewer
  Mã:
  @thanhnamPDAviet
   ==== Wait for phone...
  Phone found! [ 32 ]
  Port Opened
  Sync...
  InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
  Sync...
  Sending FDL
  [Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds - remove cable
  FDL Ready!
  Boot Ver : SC773x Android 5.x eMMC v1.0 Inf
  Sending FLASH FDL
  FLASH FDL Ready!
  Boot Ok!
  FlashMode Set : Ok!
  Checking Structure ...
  Detected eMMC Flash , Structure detect Ok!
  eMMC phone detected! Will use 'Safe Format' mode!
  Mount : /data
  Size : 0x0000000175EF7000
  State : 0x0001
  Mount : /cache
  Size : 0x0000000009600000
  State : 0x0001
  Prepare Ok! Format Ok!
  Don't touch phone, until it fully bootup to "Welcome Screen"!
  Done!
  Link ẩn vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký
   

trang này