Tìm nhanh Forum - tại đây !!

↑ ↓
Welcome

+ Chào mừng bạn đến với diễn đàn thông tin dịch vụ Việt Nam

+ Chúng tôi có tất cả các dịch vụ Online từ xa qua Teamview - Active box , Dongle , Rom Test chuẩn cứu máy - Và thông tin giải pháp phần mềm miễn phí

Nokia 2.1 TA-1080 Unbrick - Fix Download Mode

Thảo luận trong 'NOKIA' bắt đầu bởi kithuatmobile, 2/7/19.

 1. kithuatmobile

  kithuatmobile
  Chuyên Doanh

  Nokia 2.1 TA-1080 Unbrick - Fix Download Mode
  Nokia 2.1 TA-1080 Treo Download Mode,Unbrick Thành Công
  Mọi Chức Năng Full Sau Khi Unbrick,Hỗ Trợ Xóa FRP.

  Mã:
  SELECT FIRMWARE PACKAGE
  Will flash : E2M-026C-0-00WW-B02.nb0
  PLEASE CONNECT POWERED OFF PHONE
  PHONE "E2MBA90119002701" CONNECTED
  Project : E2M
  model : E2M
  sub_model : none
  software version : E2M-113B-0-00WW-B04
  SW model : 00WW
  build number : B04
  hardware version : PVT
  RF band id :
  _850_900_1800_1900^W_1_5_8^L_1_3_5_7_8_20_38_40
  chip version : none
  MCP info : none
  EMMC version : Hynix 5.1 8GB
  secure : yes
  Bootloader type : commercial
  Download size : 00000464 mB
  Security version : 0004
  Challenge : 8bf23738ddada63b38ddb36183205fe98c1ef647
  Waiting for calculation process ...
  RESPONSE: "SUCCESS" [256]
  BOOTLOADER AUTH PASSED
  Flash "E2M-0-026C-00WW-1-2-emmc_appsboot_service.zip" to "aboot"
  PHONE "E2MBA90119002701" REMOVED
  PHONE "E2MBA90119002701" CONNECTED
  Perform auth routine
  Security version : 0004
  Project : E2M
  UID : 44925eace92626d4f72f951cee479b27fb1c158a
  Waiting for calculation process ...
  RESPONSE: "SUCCESS" [256]
  SERVICE AUTH PASSED
  Flash "E2M-0-026C-gpt_both0.bin" to "partition"
  Skip flashing "E2M-0-026C-00WW-1-2-emmc_appsboot_service.mbn"
  Skip flashing "E2M-0-026C-00WW-1-2-emmc_appsboot_service.mbn"
  Flash "E2M-0-026C-rpm.mbn" to "rpm"
  Flash "E2M-0-026C-rpm.mbn" to "rpmbak"
  Flash "E2M-0-026C-sbl1.mbn" to "sbl1"
  Flash "E2M-0-026C-sbl1.mbn" to "sbl1bak"
  Flash "E2M-0-026C-tz.mbn" to "tz"
  Flash "E2M-0-026C-tz.mbn" to "tzbak"
  Flash "E2M-0-026C-cmnlib_30.mbn" to "cmnlib"
  Flash "E2M-0-026C-cmnlib_30.mbn" to "cmnlibbak"
  Flash "E2M-0-026C-cmnlib64_30.mbn" to "cmnlib64"
  Flash "E2M-0-026C-cmnlib64_30.mbn" to "cmnlib64bak"
  Flash "E2M-0-026C-keymaster64.mbn" to "keymaster"
  Flash "E2M-0-026C-keymaster64.mbn" to "keymasterbak"
  Flash "E2M-0-026C-devcfg.mbn" to "devcfg"
  Flash "E2M-0-026C-devcfg.mbn" to "devcfgbak"
  Flash "E2M-0-026C-adspso.bin" to "dsp"
  Flash "E2M-0-026C-hwcfg.img" to "hwcfg"
  Flash "E2M-0-026C-00WW-1-2-mdtp.img" to "mdtp"
  Perform fastboot command "reboot-bootloader"
  PHONE "E2MBA90119002701" REMOVED
  PHONE "E2MBA90119002701" CONNECTED
  Perform auth routine
  Security version : 0004
  Project : E2M
  UID : 44925eace92626d4f72f951cee479b27fb1c158a
  Waiting for calculation process ...
  RESPONSE: "SUCCESS" [256]
  SERVICE AUTH PASSED
  Flash "E2M-00WW-022-splash.img" to "splash"
  Flash "E2M-0-026C-00WW-1-2-boot.img" to "boot"
  Erase "system"
  Flash "E2M-0-026C-00WW-1-2-system.img" to "system"
  Flash "E2M-0-026C-00WW-1-2-recovery.img" to "recovery"
  Flash "cache"
  Flash "E2M-00WW-001-sutinfo.img" to "sutinfo"
  Flash "E2M-00WW-022-splash.img" to "splash"
  Flash "E2M-0-026C-NON-HLOS.bin" to "modem"
  Flash "E2M-0-026C-00WW-1-2-hidden.img" to "hidden"
  Flash "E2M-00WW-007-cda.img" to "cda"
  Flash "systeminfo.img" to "systeminfo"
  Flash "E2M-0-026C-00WW-1-2-emmc_appsboot.mbn" to "abootbak"
  Flash "E2M-0-026C-00WW-1-2-emmc_appsboot.mbn" to "aboot"
  Erase "vendor"
  Flash "E2M-0-026C-00WW-1-2-vendor.img" to "vendor"
  Flash "E2M-0-026C-NV-default.mbn" to "default_nv"
  Erase "userdata"
  Flash "md5.dat" to "md5"
  FINISHED
  PHONE "E2MBA90119002701" REMOVED
  Elapsed: 140 secs.
  Link ẩn vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký

  Link ẩn vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký

  Link ẩn vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký

  Link ẩn vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký
   
 2. kithuatmobile

  kithuatmobile
  Chuyên Doanh

  TA-1080 Unbrick
  [​IMG]
   

trang này