Tìm nhanh Forum - tại đây !!

↑ ↓
Welcome

+ Chào mừng bạn đến với diễn đàn thông tin dịch vụ Việt Nam

+ Chúng tôi có tất cả các dịch vụ Online từ xa qua Teamview - Active box , Dongle , Rom Test chuẩn cứu máy - Và thông tin giải pháp phần mềm miễn phí

Nokia 2.2 TA-1188 Remove Password - FRP Done

Thảo luận trong 'NOKIA' bắt đầu bởi kithuatmobile, 2/12/19.

 1. kithuatmobile

  kithuatmobile
  Chuyên Doanh

  Nokia 2.2 TA-1188 Remove Password - FRP


  Nokia 2.2 TA-1188 Khóa Mã Bảo Vệ & FRP,Mở Khóa Thành Công
  Nokia 2.2 TA-1188 Remove FRP By Octopus FRP

  Mã:
  @thanhnamPDAviet
  Platform: NOKIA
  Selected model: TA-1188
  Please, power phone OFF, press and hold "Vol-" button and connect USB cable.
  Searching for a phone. Please wait...
  Found phone on COM3
  Port name: MediaTek USB Port_V1632 (COM3)
  Detecting Chip Version...
  HW Chip: MT6761: 0717.0000
  HW Version: 8A00.CA01.0200.0000
  Connecting...
  Brom Version: 05
  BootLoader Version: FE
  Sending auth...
  Searching Download Agent...
  Selected DA: MTK_AllInOne_DA_v3.3001.2018-11-07.23:57_458956, n.28
  Sending Download Agent...
  DA sent successfully
  Initializing DA...
  Synchronizing with DA...
  Mobile Status: SYNC
  Mobile Status: brom
  Sending BootLoader Info...
  Initializing Memory Flash..
  Initialization successfully completed
  Sending loaders...
  Mobile Status: SYNC
  Reading Flash Info...
  EMMC rpmb size: 4 Mb
  EMMC boot1 size: 4 Mb
  EMMC boot2 size: 4 Mb
  EMMC gp1 size: 0 Mb
  EMMC gp2 size: 0 Mb
  EMMC gp3 size: 0 Mb
  EMMC gp4 size: 0 Mb
  EMMC user area size: 14800 Mb
  eMMC Flash: .88010344.39443136.473823E4.48626669
  eMMC Flash: Foresee: D9D16G
  Internal RAM size: 256 Kb
  External RAM size: 2048 Mb
  Reading partition...
  Reading info...
  Brand: Nokia
  Model: Nokia 2.2
  Device: WSP_sprout
  Android version: 9
  Display ID: 00WW_1_280
  Searching for signatures...
  Resetting FRP lock..
  FRP lock is successfully reseted!
  Backup saved as Nokia_Nokia 2.2_01-12-2019_10-08-05.dump file
  Link ẩn vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký


  Link ẩn vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký   
 2. kithuatmobile

  kithuatmobile
  Chuyên Doanh

  Mã:
  Platform: NOKIA
  Selected model: TA-1188
  Please, power phone OFF, press and hold "Vol-" button and connect USB cable.
  Searching for a phone. Please wait...
  Found phone on COM3
  Port name: MediaTek USB Port_V1632 (COM3)
  Detecting Chip Version...
  HW Chip: MT6761: 0717.0000
  HW Version: 8A00.CA01.0200.0000
  Connecting...
  Brom Version: 05
  BootLoader Version: FE
  Sending auth...
  Searching Download Agent...
  Selected DA: MTK_AllInOne_DA_v3.3001.2018-11-07.23:57_458956, n.28
  Sending Download Agent...
  DA sent successfully
  Initializing DA...
  Synchronizing with DA...
  Mobile Status: SYNC
  Mobile Status: brom
  Sending BootLoader Info...
  Initializing Memory Flash..
  Initialization successfully completed
  Sending loaders...
  Mobile Status: SYNC
  Reading Flash Info...
  EMMC rpmb size: 4 Mb
  EMMC boot1 size: 4 Mb
  EMMC boot2 size: 4 Mb
  EMMC gp1 size: 0 Mb
  EMMC gp2 size: 0 Mb
  EMMC gp3 size: 0 Mb
  EMMC gp4 size: 0 Mb
  EMMC user area size: 14800 Mb
  eMMC Flash: .88010344.39443136.473867B9.3D367665
  eMMC Flash: Foresee: D9D16G
  Internal RAM size: 256 Kb
  External RAM size: 2048 Mb
  Reading partition...
  Reading info...
  Brand: Nokia
  Model: Nokia 2.2
  Device: WSP_sprout
  Android version: 9
  Display ID: 00WW_1_630_SP04
  Searching for signatures...
  Resetting FRP lock..
  FRP lock is successfully reseted!
  Backup saved as Nokia_Nokia 2.2_30-01-2020_16-42-30.dump file
   

trang này