Tìm nhanh Forum - tại đây !!

↑ ↓
Welcome

+ Chào mừng bạn đến với diễn đàn thông tin dịch vụ Việt Nam

+ Chúng tôi có tất cả các dịch vụ Online từ xa qua Teamview - Active box , Dongle , Rom Test chuẩn cứu máy - Và thông tin giải pháp phần mềm miễn phí

Nokia 3.1 TA-1063 FRP | Nokia 3.1 TA-1063 Gmail

Thảo luận trong 'NOKIA' bắt đầu bởi kithuatmobile, 3/1/20.

 1. kithuatmobile

  kithuatmobile
  Chuyên Doanh

  Nokia 3.1 TA-1063 FRP | Nokia 3.1 TA-1063 Gmail


  Nokia 3.1 TA-1063 Khóa Xác Minh Tài Khoản Gmail,Mở Khóa Thành Công
  Nokia 3.1 TA-1063 Remove FRP By Ntool Sever

  Mã:
  @thanhnamPDAviet
  Elapsed: 0 secs.
  PLEASE CONNECT POWERED OFF PHONE
  PHONE "ES2BA80627017646" CONNECTED
  Project : ES2
  model : ES2
  sub_model : none
  software version : ES2-318A-0-00WW-B01
  SW model : 00WW
  build number : B01
  RF band id :
  chip version : MT6750
  MCP version : Unknown 16GB
  secure : yes
  Bootloader type : service
  Download size : 00000128 mB
  Security version : 0004
  Project : ES2
  UID : dcb8acc4ff50d13455693e0299626e3c4cd02048
  Waiting for calculation process ...
  RESPONSE: "SUCCESS" [256]
  SERVICE AUTH PASSED
  Flash "ES2-0-3220-0001-lk.img" to "lk_a"
  Flash "ES2-0-3220-0001-lk.img" to "lk_b"
  FRP partition erased
  Elapsed: 2 secs.

  Link ẩn vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký

   

trang này