Tìm nhanh Forum - tại đây !!

↑ ↓
Welcome

+ Chào mừng bạn đến với diễn đàn thông tin dịch vụ Việt Nam

+ Chúng tôi có tất cả các dịch vụ Online từ xa qua Teamview - Active box , Dongle , Rom Test chuẩn cứu máy - Và thông tin giải pháp phần mềm miễn phí

Xóa tài khoản google Mobell S40 ok

Thảo luận trong 'MOBELL' bắt đầu bởi Tuanlte, 24/4/19.

 1. Tuanlte

  Tuanlte Support firmware

  Mã:
  Phone found! [ 51 ]
  Port Opened
  Sync...
  InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
  Sync...
  Sending FDL
  [Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds - remove cable
  FDL Ready!
  Boot Ver : SC773x eMMC Loader v7 InfinityBox
  Sending FLASH FDL
  FLASH FDL Ready!
  Boot Ok!
  
  FlashMode Set : Ok!
  Checking Structure ...
  Detected eMMC Flash , Structure detect Ok!
  
  eMMC phone detected! Will use 'Safe Format' mode!
  
  Mount : /data
  Size : 0x000000012D4F7000
  State : 0x0001
  
  Mount : /cache
  Size : 0x0000000009600000
  State : 0x0001
  
  Prepare Ok! Format Ok!
  Don't touch phone, until it fully bootup to "Welcome Screen"!
  
  Android 5.x/6.x : Reset FRP Lock
  Reset Ok!
  
  
  Done!
  
  Elapsed: 00:00:35
   

trang này